Zápis pro školní rok 2023/2024 proběhl a kapacita pro školní rok 2023/2024 je zcela naplněna.

Lesní mateřská škola DO LESA! z.s. je zapsaná v rejstříku škol a přijímá tak pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo že se nemohou očkování podrobit pro kontraindikaci.

LMŠ DO LESA! z.s. preferuje celotýdenní docházku dětí. Podmínkou je vždy zralost dítěte pro předškolní docházku. Obvykle přijímáme děti od tří let věku.

Školné činí 7.000,- Kč měsíčně pro celotýdenní docházku. Po započtení slevy na dani – tzv. školkovného – činí 5.380,- Kč měsíčně. Stravné (oběd – polévka a hlavní jídlo) činí 67,- Kč za odebraný oběd.

Formální zápis do LMŠ DO LESA! probíhá každý rok vždy v období 2.–16.5.

Pokud máte zájem o docházku do LMŠ DO LESA! na školní rok 2024/2025 a další, vyplňte prosím předběžnou přihlášku, děkujeme.

Předběžná přihláška

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.