Lesní mateřská škola DO LESA! z.s. je zapsaná v rejstříku škol a přijímá tak pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo že se nemohou očkování podrobit pro kontraindikaci.

LMŠ DO LESA! z.s. preferuje celotýdenní docházku dětí. Přednostně přijímáme sourozence dětí navštěvující LMŠ DO LESA! (nyní či v minulosti) a děti zaměstnanců. Podmínkou je vždy zralost dítěte pro předškolní docházku. Obvykle přijímáme děti od tří let věku.

Školné činí 7.000,- Kč měsíčně pro celotýdenní docházku. Po započtení slevy na dani – tzv. školkovného – činí 5.380,- Kč měsíčně. Stravné (oběd – polévka a hlavní jídlo) činí 67,- Kč za odebraný oběd.

Formální zápis do LMŠ DO LESA! probíhá každý rok vždy v období 2.–16.5.

Kapacita pro školní rok 2022/2023 je zcela naplněna.

Konkrétní termín formálního zápisu pro školní rok 2023/2024 bude zveřejněn na webu školy www.dolesa.net s dostatečným předstihem.

Pokud máte zájem o docházku do LMŠ DO LESA! na školní rok 2024/2025 a další, vyplňte prosím předběžnou přihlášku, děkujeme. Předběžná přihláška na školní rok 2023/2024 již není k dispozici z důvodu více než čtyř desítek přihlášených, děkujeme za pochopení. Všem, kdo vyplnili předběžnou přihlášku, se ozveme nejpozději do 14. dubna.

Předběžná přihláška

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.