Lesní mateřská škola DO LESA! z.s. je zapsaná v rejstříku škol a přijímá tak pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo že se nemohou očkování podrobit pro kontraindikaci.

LMŠ DO LESA! z.s. preferuje celotýdenní docházku dětí. Přednostně přijímáme sourozence dětí navštěvující LMŠ DO LESA! (nyní či v minulosti) a děti zaměstnanců. Podmínkou je vždy zralost dítěte pro předškolní docházku.

Školné ve školním roce 2021/2022 činí 7.000,- Kč měsíčně pro celotýdenní docházku. Po započtení slevy na dani – tzv. školkovného – činí 5.480,- Kč měsíčně. Stravné (oběd – polévka a hlavní jídlo) činí 62,- Kč za odebraný oběd.

Zápis do LMŠ DO LESA! probíhá každý rok vždy v období 2.–16.5. Konkrétní termín zápisu pro školní rok 2022/2023 bude zveřejněn na webu školy www.dolesa.net s dostatečným předstihem.

Pokud máte zájem o docházku do LMŠ DO LESA!, vyplňte prosím předběžnou přihlášku, děkujeme. Vzhledem ke skutečnosti, že na školní rok 2022/2023 budeme pravděpodobně moci přijmout pouze jedno dítě (mimo přednostně přijímané sourozence a děti zaměstnaců), nevyplňujte již prosím předběžnou přihlášku pro školní rok 2022/2023, děkujeme za pochopení. AKTUALIZACE 5.4.: V tuto chvíli nově ještě nevíme, zda budeme moci přijmout i to jedno dítě, čekáme na rozhodnutí o případném odkladu docházejícího dítěte, jasno bude zhruba v polovině dubna. AKTUALIZACE 18.4.: Stále není jasno o případném odkladu docházejícího dítěte, děkujeme za trpělivost AKTUALIZACE 26.4.: Vzhledem k udělenému odkladu docházejícího dítěte budeme moci přijmout na školní rok 2022/2023 pouze přednostně přijímané sourozence a děti zaměstnanců.

Předběžná přihláška

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.