Lesní mateřská škola DO LESA! z.s. je zapsaná v rejstříku škol a přijímá tak pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo že se nemohou očkování podrobit pro kontraindikaci.

LMŠ DO LESA! z.s. preferuje celotýdenní docházku dětí. Přednostně přijímáme sourozence dětí navštěvující LMŠ DO LESA! (nyní či v minulosti) s celotýdenní docházkou, dále další děti s celotýdenní docházkou, dále sourozence dětí navštěvující LMŠ DO LESA! (nyní či v minulosti) s docházkou po-st/čt-pá, dále další děti s docházkou po-st/čt-pá. Podmínkou je vždy zralost dítěte pro předškolní docházku.

Školné ve školním roce 2021/2022 činí 7.000,- Kč měsíčně pro celotýdenní docházku. Po započtení slevy na dani – tzv. školkovného – činí 5.480,- Kč měsíčně. Stravné (oběd – polévka a hlavní jídlo) ve školním roce 2021/2022 činí 57,- Kč za odebraný oběd.

Zápis do LMŠ DO LESA! probíhá každý rok vždy v období 2.–16.5. Konkrétní termín zápisu pro školní rok 2022/2023 bude zveřejněn na webu školy www.dolesa.net s dostatečným předstihem.

Pokud máte zájem o docházku do LMŠ DO LESA!, vyplňte prosím předběžnou přihlášku, děkujeme.

Předběžná přihláška

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.